Компютърно базирано обучение

Печат ПДФ

Компютърно базираното обучение

Формата на обучение, която се изразява в управление и организация с помощта на компютър се нарича Компютърно-базирано обучение. При това обучение от огромно значение и ключов компонент от средата са компютрите.

Те се използват за постигане целите на обучението. Освен употребата на компютри в класната стая, този термин в по-широк смисъл означава структурирана среда, в която компютрите се използват за постигането на целите на обучението.

Концепцията в този вид обучение е различна от простата употреба на компютър в случаите, в които обучението е само страничен ефект от извършеното (пример при компютърните игри и браузването в Интернет). КБО има редица преимущества, които се откриват явно по определени показатели, сравнявайки с традиционната система за тестове на хартия:

За разлика от хартията тук е на-лице по лесно и ефикасно администриране и оценяване, по-ниска себестойност на много от елементите на жизненият цикъл на изпита, повишена сигурност поради електронното предаване и кодиране на теста, постоянство и стабилност, по-бързи и по-контролирани промени на изпитното съдържание, обективност на оценката, изпитът е по-ясен и по-лесен за провеждане. Като цяло КБО системите са смятани за бъдещето на методите за оценяване.

Този вид обучение е обект на критики и дебатиране, още от началото на своето съществуване и практикуване с привеждане на аргументи за и против него. Някои от неговите защитници се аргументират с възможността чрез него да предлагат измерима и незабавна обратна връзка на тези, които го използват. Друг техен мотив за използването на КБО е и, че то дава възможност на обучаващите целенасочено да следят и измерват напредъка в среда.

Тя обикновено е доста по-добре структурирана от ученическата стая, а също така и безпорно намалява стреса като се съсредоточава върху нетехническите елементи на педагогиката. КБО се предпочита поради факта, че е ефикасен и ефективен начин за провеждане на дистанционно обучение и може да се създаде специфичен вид учебна програма, при която на учащите е необходимо да учат от своя дом само Интернет и софтуер, инсталиран на техните компютри.

Най-добрата употреба на КБО е заедно с традиционните учебни планове. Това е един от най силните аргументи на защитниците на този вид обучение. Учебните планове играят съществената роля, а КБО се използва, като помощно средство, например за да задържа интереса към темата. КБО има и скептично настроени към себе си хора.

За тях от този вид обучение няма голяма полза, не е толкова ефикасно и добро и е ограничено в сравнение с традиционното обучение. То е създадено по-начин и така, че да може да отговори само на въпросите, за които е програмирано. Като друг негов недостатък те изтъкват, че КБО образова/учи на „технократична ценностна система, а също така постоянната употреба на компютри в класната стая води до път да се манипулира технологията, по-начин да се извлече желаният отговор, в който не съществува сътрудничество и рационалност.

Застъпници на това схващане са критици като Нийл Поустмън. Джонатан Биоп пък е от обратната страта – на застъпниците на КБО. Те пък вярват и отстояват идеята, че разширената употреба на компютри, може да доведе до социална справедливост.

Обучение за деца