Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 4048
2 Международно обучение 3916
3 Гъвкаво обучение 3953
4 Активно обучение 3915
5 Видове обучения 4588
6 Двуезично обучение 3712
7 Ускорено обучение 3911
8 Разпределено обучение 3856
9 Онлайн Обучение 3813
10 Компютърно базирано обучение 3515
11 Виртуално Обучение 3883
12 Интегрирано обучение 3665
13 Дистанционно обучение 3551

Обучение за деца