ЗА НАС

Център за обучение "Шампиони" обединява творчеството и опита на педагози от няколко поколения, за да даде на учениците си уникални практически умения, с които да постигат ефективност във всяка дейност от ежедневието си.

Водещият педагог на центъра е Валентина Кожухарова, дългогодишен педагог, преподавател и директор, с над 30 години опит и 9 години практика с новаторски техники за мотивация и високи учебни резултати

Уменията, за които работим, са за:

- ефективно учене - за да запомнят с лекота и да обсъждат с интерес и компетентност разнообразни теми от учебната програма, или за обогатяване на общата им култура,

- убедително общуване - за общуване с лекота - напр. правилно и аргументирано изразяване на мнение и представяне пред публика, умело използване на въпроси за показване на внимание към събеседника или получаване на информация, за успокояване на разговора и формулиране на творчески решения при спор.

- мотивация - за поставяне на ясни и изпълними цели и постигането им с план за действие, подпомагано от техники за самодисциплина и самоувереност, записани от самите деца в техен личен „дневник на успеха",

- лидерство - за успешното водене на екип с обединяването му около обща цел и ясни задачи, подредени във времето и разпределени между екипа в план за действие, мотивирането и координирането на екипа за изпълнението на общите задачи, намирането на творчески решения и воденето на резултатни дискусии с метода на "шестте шапки".

Смятаме, че тези умения са в основата на постигането на желаните резултати - в ежедневните занимания в училище, и на важните изпити.

За да научите повече или да се срещнете с нас: 0898 679 332 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .Обучение за деца